Nederlands Jeugdinstituut - EVA-Zahir

EVA-Zahir is een sterk gestructureerd 7x24 uurs zorgprogramma voor meisjes en jonge vrouwen van 12 t/m 23 jaar uit een collectieve eercultuur die op de vlucht zijn voor (dreigend) eergerelateerd geweld.

Bij deze doelgroep is veelal sprake van ernstige veiligheidsrisico’s en onderliggende problematiek. Het doel is dat de dreiging, het geweld en andere problematiek zodanig afnemen dat de meisjes en jonge vrouwen zich in een veilige (thuis)situatie verder kunnen ontwikkelen. Het programma duurt zes tot twaalf maanden en wordt landelijk aangeboden.

De interventie is in september 2017 erkend als goed onderbouwd door de Erkenningscommissie Interventies, deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering.