Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld leren gebruiken

Online modules voor artsen.

Wanneer meld je een vermoeden van kindermishandeling bij Veilig Thuis? Hoe weeg je een vermoeden? Is de situatie acuut onveilig? En hoe maak je dit bespreekbaar met betrokkenen?

Artsen oefenen in deze online opfrismodules aan de hand van praktijkverhalen welke stappen ze vanuit de meldcode doorlopen.

Er zijn onder meer aparte opfrismodules voor huisartsen, spoedeisende hulpartsen, psychiaters en kinderartsen. Deze bevatten informatie over de afwegingsvragen en de verbeterde stappen 4 en 5 van de meldcode.