Gastles kindermishandeling door ervaringsdeskundigen

Voorlichting van Team-KIM aan (aankomende) zorgprofessionals.

Team-KIM wil dat kinderen en jongeren die onveilig opgroeien zich eerder gezien voelen en beter geholpen worden.

Inhoud

De gastles richt zich op de beleving van een kind dat onveilig opgroeit. Het team-KIM, dat bestaat uit ervaringsdeskundigen, vertelt in persoonlijke verhalen hoe het is om kindermishandeling mee te maken, wat zij als ervaringsdeskundigen zelf nodig hadden en wat nodig is om van deze ervaringen te herstellen. Daarbij is aandacht voor de mechanismes die een rol spelen, zoals loyaliteit en het taboe wat op het onderwerp kindermishandeling en huiselijk geweld ligt.

Ook komen de verschillende leeftijdsfasen aan bod, zoals het jonge kind, de puber en de jongvolwassene. Hoe redden zij zich? Hoe willen zij dat er met hun ouders/verzorgers wordt gepraat? En waar halen ze kracht uit? Hoe kan jij er als professional zijn?

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit studenten (mbo, hbo, wo) en professionals die werken met de Meldcode.

Aanpak

De gastles wordt gegeven door een gespreksleider en een ervaringsdeskundige. De duur van de gastles is ongeveer 90 minuten.

Opbouw van de gastles

  • Introductie.
  • Oefening over spanning.
  • Vertoning Documentaire 'Onze stem, Onze kracht' (2017).
  • Persoonlijk verhaal ervaringsdeskundige en dialoog met publiek.
  • Afronden, wat neem jij mee?

Meer informatie