Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Huiselijkgeweld.nl april 2004

01-04-2004

Jaargang 4, no. 2 - april 2004

pdf bestandDownload dit nummer (pdf, 167 Kb)

In dit nummer van huiselijkgeweld.nl onder andere aandacht voor:

Voortgang:
Op 11 maart vond in de Tweede Kamer een debat over huiselijk geweld plaats. De Kamer was kritisch over het beleid. "Er gebeurt veel om huiselijk geweld te bestrijden, maar niet genoeg - want huiselijk geweld is een buitengewoon ernstig probleem", was de strekking van diverse betogen.Op 7 april diende de Kamer maar liefst negen moties in om tot een betere aanpak van huiselijk geweld te komen.

Stimuleringsregeling meldpunten huiselijk geweld:
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft 3 miljoen euro uitgetrokken om de totstandkoming van advies- en meldpunten huiselijk geweld te stimuleren. De bedoeling is dat er voor 2008 een landelijk dekkende structuur van meldpunten huiselijk geweld ontstaat. De opzet hoeft niet in het hele land identiek te zijn, maar wel van gelijkwaardige kwaliteit.

Amnesty-campagne 'Stop geweld tegen vrouwen':
Amnesty International is vorige maand een twee jaar durende campagne Stop geweld tegen vrouwen gestart.Huiselijk geweld vormt een belangrijk thema binnen deze actie. Het is de eerste keer dat Amnesty aandacht besteedt aan geweld tussen burgers onderling en de rol van de overheid daarbij. "Geweld tegen vrouwen is een mensenrechtenkwestie en raakt iedereen", aldus de organisatie.

De politiek aan zet:
Deze maand diende de Tweede Kamer negen moties in om tot een betere aanpak van huiselijk geweld te komen. Kamerleden Aleid Wolfsen (PvdA), Margot Kraneveldt (LPF) en Marijke Vos (GroenLinks) vertellen hoe de aanpak van huiselijk geweld volgens hen beter kan.

Begeleide terugkeer:
Veel slachtoffers van huiselijk geweld willen niet dat hun relatie stopt, maar het geweld; zo leert de ervaring binnen de hulpverlening. Vrouwenopvang Amsterdam ontwikkelde daarom Begeleide terugkeer , een methodiek om de geweldspiraal in het gezin te doorbreken.

Nascholingspakket:
Wat doe je, wanneer je als docent het vermoeden hebt dat een leerling thuis slachtoffer of getuige is van mishandeling? Het ministerie van OCW heeft een nascholingspakket laten ontwikkelen dat leerkrachten handvatten biedt bij deze en andere vragen over huiselijk geweld.

De stelling:
Steeds meer organisaties zijn van mening dat hulpverleners moeten worden verplicht om huiselijk geweld te melden. In Engeland en Amerika bestaat een dergelijke meldplicht voor artsen en hulpverleners al enkele jaren. In combinatie met andere maatregelen leidt dat ertoe dat daders sneller worden vervolgd. In het Forum werd de afgelopen tijd gediscussieerd over de vooren nadelen van een meldingsplicht.