Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Huiselijkgeweld.nl augustus 2001

01-08-2001

Jaargang 1, no. 1 - augustus 2001

In dit nummer van huiselijkgeweld.nl onder andere aandacht voor:

Aware:
In Rotterdam komen vrouwen via een draagbaar alarmsysteem de politie inschakelen, wanneer zij zich bedreigd voelen door hun ex-partner. Na een experimentele fase maakt Aware dit jaar een doorstart.

Nurdan Cakiroglu:
Twee jaar geleden verloor Nurdan Cakiroglu een goede vriendin als gevolg van huiselijk geweld. Sindsdien staat haar leven in het teken van de bestrijding hiervan. Een interview.

De Partnermishandelaar:
Oud-reclasseringsmedewerker Hans Pijnaker vertaalde het boek 'De Partnermishandelaar', een psychologisch profiel van Donald Dutton. "Duton geeft precies aan waar de kern zit".

Projectsubsidie:
Het Ministerie van Justitie heeft in juli de beleidsregels projectsubsidies criminaliteitspreventie 2001 gepresenteerd. Hierin staat beschreven aan welke eisen projecten moeten voldoen om over het jaar 2001 subsidie te ontvangen. Een van de onderwerpen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd, is de aanpak van huiselijk geweld.

Zuid-Limburg wil meldpunt:
Een groot aantal hulporganisaties in Zuid-Limburg pleit voor een regionaal meldpunt huiselijk geweld. Zij willen een centrale plek creeren waar zowel slachtoffers als plegers van huiselijk geweld voor informatie en advies terechtkunnen. In het voorjaar van 2002 moet een meldpunt van start gaan, dat 24 uur per dag bereikbaar is.

Nederlands-Vlaamse conferentie:
De provincie Zeeland organiseert samen met de provincies Oost- en West Vlaanderen een conferentie over huiselijk geweld. De lezingen worden verzorgd door sprekers uit Nederland, Vlaanderen, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

De stelling:
Vrouwen die in Amsterdam aangifte doen van huiselijk geweld, mogen die -bijvoorbeeld omdat ze bang zijn voor represailles- later niet meer intrekken. Deze benadering is onderdeel is onderdeel van de nieuwe aanpak die politie en Justitie in de hoofdstad hanteren om geweld in huis tegen te gaan.