Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Huiselijkgeweld.nl december 2001

01-12-2001

Jaargang 1, no. 2 - december 2001

In dit nummer van huiselijkgeweld.nl onder andere aandacht voor:

Aanpak platteland:
Geweld tegen vrouwen, een aanpak voor het platteland. Dat is de naam van een project in Overijssel dat relationeel geweld op het platteland in kaart gaat brengen. Een project met ambitieuze doelstellingen.

Ouderenmishandeling:
Tinie Bierman is projectleider van het Landelijk Steunpunt Bestrijding Ouderenmishandeling. Volgens haar zijn de beroepsgroepen in Nederland lang niet altijd bekend met de problematiek rondom de mishandeling van ouderen.

Wilde Kastanje:
Trainersgroep Wilde Kastanje biedt professionals de mogelijkheid om in een levensechte praktijksituatie te oefenen met gevoelige gespreksonderwerpen, zoals huiselijk geweld. Een strategie lijkt snel bedacht, maar de uitvoering is een tweede.

Tilburgs onderzoek:
Hoe kunnen voorzieningen en organisaties die met huiselijk geweld te maken krijgen, beter op elkaar worden afgestemd? Die vraag stond centraal in een onderzoek naar de bestrijding van huiselijk geweld in Tilburg. Het rapport met conclusies en aanbevelingen werd onlangs aan burgemeester Stekenburg aangeboden.

Start Aware-project Haarlem:
In Haarlem is een proefproject gestart met het alarmsysteem Aware. Aware staat voor Abused Womens Active Response Emergency. Dit is een alarmsysteem waarmee vrouwen snel de politie kunnen inschakelen wanneer zij zich bedreigd voelen door hun ex-partner.

Algemeen Overleg aanpak huiselijk geweld:
"Ik ben gisteren laat naar bed gegaan. Ik wilde wel eens de website huiselijkgeweld.nl bekijken. Dat is een uitstekende site, boordevol informatie!" Dat was de binnenkomer van Kamerlid Boris Dittrich (D66) bij het Algemeen Overleg over de aanpak van huiselijk geweld, op 27 november. Tijdens dat overleg 'kortweg AO' bespraken Kamerleden de voortgang bij het beleid rond huiselijk geweld met minister Korthals van Justitie en minister Borst van VWS.

De stelling:
Deze website biedt bezoekers middels het Forum de gelegenheid mee te praten over een actueel onderwerp. Een recent discussiepunt is de uithuisplaatsing van de mishandelende man. Instellingen voor vrouwenopvang pleiten ervoor dat plegers van huiselijk geweld sneller uit huis worden gezet. Een goede zaak of geeft het alleen maar meer problemen?