Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Huiselijkgeweld.nl december 2002

01-12-2002

Jaargang 2, no. 4 - december 2002

pdf bestandDownload dit nummer (pdf, 103 Kb)

//In dit nummer van huiselijkgeweld.nl onder andere aandacht voor://

Kamer wil vaart aanpak huiselijk geweld:
Tijdens het Algemeen Overleg over huiselijk geweld, op 5 december, besprak de Tweede Kamer de nota ‘Privé Geweld – Publieke Zaak’ en de onderzoeken die zijn uitgevoerd rond uithuisplaatsing van plegers van huiselijk geweld. De Kamerleden zijn onder de indruk van de ernst en de omvang van huiselijk geweld en hebben aangedrongen op een snelle aanpak ervan.

Projecten voor kinderen die getuige zijn:
Het ministerie van Justitie heeft in 2002 subsidie toegekend aan tien projecten ten behoeve van kinderen die getuige zijn (geweest) van huiselijk geweld. Veel instellingen gaan met de subsidie groepsactiviteiten organiseren. Het doel van die activiteiten varieert van het bespreekbaar maken van de ervaringen die de kinderen hebben opgedaan, tot het vergroten van de hun weerbaarheid. Andere projecten hebben vooral tot doel methoden te ontwikkelen om huiselijk geweld vroegtijdig te signaleren.

Voortgangsoverleg 'Prive Geweld - Publieke Zaak':
‘Wat is er sinds het verschijnen van de nota ‘Privé geweld – Publieke zaak’ terechtgekomen van alle voornemens die in de nota staan om de aanpak van huiselijk geweld te verbeteren ? Vertegenwoordigers van 25 organisaties en departementen en van de VNG kwamen op 28 november in het Haagse Mercure-hotel bij elkaar om hierover de balans op te maken en afspraken te maken voor samenwerking bij de verdere uitvoering van plannen in de nota.

Huiselijk geweld onder allochtonen in Nederland:
Eén op de vier allochtonen in Nederland is slachtoffer van huiselijk geweld. Dat blijkt uit onderzoek dat Intomart in opdracht van het ministerie van Justitie heeft gedaan naar huiselijk geweld onder Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen en Arubanen. Opvallend is dat huiselijk geweld onder allochtonen minder vaak gerapporteerd wordt dan in het onderzoek onder autochtonen uit 1997. Volgens de onderzoekers is er sprake van onderrapportage door de gevoeligheid en de geringe bespreekbaarheid van het onderwerp.

  • Interview Hatice Can, Stichting Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT)
  • Interview Ineke Wienese, orthopedagoog en gezondheidspsycholoog bij Parnassia
  • Interview Annelies Daalder, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
  • Interview Johan Gortworst, beleidsmedewerker van de Federatie Opvang

Saïda el Hantali geeft Marokkaanse vrouwen spiegelbeeld:
Seksueel misbruik, gedwongen huwelijken of eetstoornissen. In Het Spiegelbeeld, een inloophuis voor jonge Marokkaanse vrouwen in Amsterdam, is geen onderwerp onbespreekbaar. Vorige maand ontving oprichtster Saïda el Hantali de Joke Smitprijs voor haar werk. "Ik praat over taboes die veel Marokkaanse vrouwen het liefst willen ontkennen."

De stelling:
Wanneer er over huiselijk geweld wordt gesproken, staat de vrouw bijna altijd synoniem voor het slachtoffer terwijl de man als dader wordt bestempeld. Dit draagt bij tot een eenzijdige beeldvorming van de problematiek. Bezoekers van de website geven in het Forum hun commentaar.