Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Inhoudsopgave van het december-nummer (2005)

Jaargang 5, no. 4 - december 2005 -

pdf bestandDownload dit nummer (pdf, 921 Kb)

In dit nummer van huiselijkgeweld.nl onder andere aandacht voor:voorpagina krant huiselijk geweld december 2005]

Landelijk congres huiselijk geweld
Huiselijk geweld: de (H)echte keten was het thema van het landelijk congres dat op 31 oktober in Amersfoort werd gehouden. Tijdens deze dag kwam een groot aantal ketenpartners aan het woord tijdens workshops en plenaire lezingen.

Voortgang:
Twee jaar geleden legde het kabinet in het Hoofdlijnenakkoord vast dat het de volgende vier jaar zou streven naar ‘een effectieve aanpak van huiselijk geweld’. We zijn nu precies halverwege: een mooi moment om de balans op te maken.

Paneldiscussie Huisverbod: Wie wordt verantwoordelijk?
Eén van de hoogtepunten van het landelijk congres huiselijk geweld was de paneldiscussie over het wetsvoorstel Huisverbod. Alle sprekers waren het er over eens dat er een maatregel moet komen om daders uit huis te plaatsen. De discussie richtte zich vooral op de invulling van de werkzaamheden en verantwoordelijkheden

Workshops
Van noodbedden voor slachtoffers tot daderhulpverlening. En van ketenaanpak tot de rol van de gemeente. Op het landelijk congres huiselijk geweld konden negen verschillende workshops worden bijgewoond. Deelnemers konden hier met deskundigen, maar vooral ook met elkaar ervaringen uitwisselen. Een impressie.

Gevaarlijke liefde
Op het landelijk congres vond tevens de presentatie plaats van de documentaire Gevaarlijke liefde. Regisseur Julia Graevnitz legt uit wat zij met de film wil bereiken. “Ik hoop dat de film kijkers inspireert om hulp te bieden.”