Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Huiselijkgeweld.nl februari 2002

01-02-2002

Jaargang 2, no. 1 - februari 2002

pdf bestandDownload dit nummer (pdf, 100 Kb)

In dit nummer van huiselijkgeweld.nl onder andere aandacht voor:

Thuisfront:
Thuisfront is een langlopend en centraal gecoördineerd preventieprogramma in de provincie Drenthe, Groningen en Friesland. Het initiatief hiervoor is op de werkvloer ontstaan, los van gemeentelijke of provinciale aansturing.

Landelijk project:
Volgende maand eindigt het landelijk project Voorkomen en bestrijden huiselijk geweld. Projectleider Marion Vijghen blikt terug op anderhalf jaar snel en hard werken.

Biervat op mijn pad:
Tien jaar lang had Loes Huijssoon een relatie met een alcoholist die haar geestelijk en lichamelijk mishandelde. Haar ervaringen over deze donkere periode uit haar leven staan beschreven in het boek Biervat op mijn pad.

Verkiezingsprogramma's:
De politieke partijen hebben de afgelopen maanden hun (voorlopige) verkiezingsprogramma’s gepresenteerd. Huiselijkgeweld.nl zette voor u op een rij wat de huidige vijf grootste partijen de komende vier jaar op het gebied van huiselijk geweld nastreven.

Relatie stotteren en huiselijk geweld:
Bestaat er een verband tussen kleuters die stotteren en huiselijk geweld? Volgens dr. Helbert Damsté (emerit. prof. foniatrie en logopedie) wel. Hij pleit ervoor dat hier in Nederland meer bekendheid aan wordt gegeven.

Intentieverklaring Twente:
"Op maandag 25 februari hebben 14 Twentse organisaties een intentieverklaring ondertekend om te komen tot een integrale aanpak van huiselijk geweld. De partijen verplichten zich hiermee tot inspanningen om op de gebieden vrouwenmishandeling, kindermishandeling en ouder(s)mishandeling te werken aan een sluitend aanbod van (dader)hulpverlening en strafrechterlijke aanpak in het kader van huiselijk geweld.

De stelling:
Deze website biedt bezoekers middels het Forum de gelegenheid mee te praten over actuele onderwerpen. Dat huiselijk geweld geen privé-probleem is, waar de buitenwereld niets mee te maken heeft; dat is geen nieuws meer. Maar betekent dat ook dat je als getuige van huiselijk geweld, een slachtoffer altijd hulp aan moet bieden? En zo ja, hoe dan?