Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Huiselijkgeweld.nl januari 2004

01-01-2004

Jaargang 4, no. 1 - januari 2004

pdf bestandDownload dit nummer (pdf, 218 Kb)

In dit nummer van huiselijkgeweld.nl onder andere aandacht voor:

Uitdaging:
Wie de aanpak van huiselijk geweld volgt, ziet hoe snel de ontwikkelingen gaan. In 2002 verscheen de nota 'Prive Geweld - Publieke Zaak', waarin meer dan vijftig maatregelen worden beschreven om de aanpak van huiselijk geweld te verbeteren. Eind 2003 ontving de Tweede Kamer het eerste Voortgangsbericht waarin de stand van zaken wordt beschreven bij de realisering van het voorgenomen beleid. Daaruit blijkt dat nagenoeg alle voorgenomen maatregelen worden uitgevoerd of al volledig gerealiseerd zijn!

Docudrama over geweld in allochtone kring:
Onder grote belangstelling werd onlangs in Amsterdam de film 'Als ik haar was…' gepresenteerd. De Stichting Kezban maakte deze voorlichtingsfilm om het taboe rondom huiselijk geweld in allochtone kring te doorbreken.

Noord-Holland Noord start publiekscampagne:
'Je hoeft niet door schade en schande wijs te worden'. Met deze en andere vervormde spreekwoorden en zegswijzen, worden de inwoners van Noord-Holland Noord de komende maanden over huiselijk geweld aan het denken gezet. Ook wordt er een Informatielijn Huiselijk Geweld geopend. Slachtoffers en mensen uit hun omgeving kunnen hier terecht voor hulp en informatie.

Geweld in homorelaties:
Dolgelukkig was Stefan toen Ernst bij hem introk. Het was zijn eerste serieuze relatie en het eerste halfjaar was geweldig geweest. Zelfs zijn ouders, die zoveel moeite hadden gehad met de coming out van hun zoon, waren van Ernst gecharmeerd. De extreme uitbarstingen die hij af en toe kon hebben, nam Stefan op de koop toe. Ruzies komen tenslotte in de beste relaties voor, zo dacht hij. Totdat op een dag letterlijk het mes op zijn keel stond...

Decentrale aanpak van huiselijk geweld:
Ben ik gebaat bij het doen van aangifte? Heb ik recht op een uitkering als ik het huis uitga? En wat gebeurt er met de kinderen? Vrouwen die door hun partner worden mishandeld, worstelen met veel meer zaken dan het stoppen van het geweld alleen. Voor velen is het een grote stap om met zulke vragen naar een hulpverlener toe te gaan. Om de drempel te verlagen, biedt Amsterdam deze vrouwen hulp dichtbij huis. Ook in Eindhoven gaat men binnenkort met een dergelijke decentrale aanpak aan de slag.

Draaiboek Aware:
Met een druk op de politie kunnen inschakelen bij dreiging van je ex-partner. Deze mogelijkheid heeft verschillende vrouwen al geholpen om hun leven weer op de rails te krijgen. Dankzij een Aware-aansluiting voelen zij zich voor het eerst sinds lange tijd weer veilig in hun eigen woning. Gemeenten die dit instrument willen gaan inzetten bij de aanpak van huiselijk geweld, kunnen sinds kort gebruik maken van het draaiboek Aware. Hierin staat stap voor stap beschreven wat er allemaal komt kijken bij een Aware-project.

De stelling:
Iedere inwoner van ons land, wordt geacht de Nederlandse taal te spreken. De praktijk is echter anders. Het taalprobleem is een van de obstakels waardoor de hulpverlening allochtone slachtoffers moeilijk weet te bereiken. De stelling luidt daarom: Turks- en Arabisch-sprekende hulpverleners zijn onmisbaar bij een advies- en meldpunt huiselijk geweld.