Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Huiselijkgeweld.nl juni 2006

30-06-2006

Jaargang 6, no. 2 - juni 2006

pdf bestandDownload dit nummer (pdf, 652 Kb)

Landelijk dekkend netwerk noodplaatsen
Er komt een landelijk dekkend netwerk van noodplaatsen voor slachtoffers van huiselijk geweld. Verschillende instellingen voor vrouwenopvang hebben daar deze maand in Utrecht een convenant voor ondertekend. "De vrouwenopvang springt hiermee in op de grote behoefte aan snelle, directe opvang", aldus Johan Gortworst van de Federatie Opvang.

Pilotregio's voor het huisverbod bekend
Amsterdam, Venlo en de provincie Groningen zijn geselecteerd als kandidaten voor een proef met het huisverbod. In deze regio's zal het huisverbod vanaf oktober op vrijwillige basis worden opgelegd. Het huisverbod houdt in dat een pleger van huiselijk geweld in beginsel tien dagen zijn of haar woning niet in mag en in die periode ook geen contact mag opnemen met de partner of de kinderen.

Voortgang
Er gebeurt veel op het vlak van huiselijk geweld. Een van de belangrijkste ontwikkelingen is dat in het Interdepartementaal Overleg Huiselijk geweld is besloten om in 2007 een landelijke publiekscampagne tegen huiselijk geweld te houden.

Jan Brouwerprijs 2006 telt twee winnaars
De methodiek 'Als het misgaat, bel ik jou' en de theaterproductie STUK hebben de Jan Brouwerprijs 2006 gewonnen. De prijs voor het meest veelbelovende project ter voorkoming van kindermishandeling, werd op 16 juni tijdens het congres Ouders helpen opvoeden uitgereikt. Beide prijswinnaars ontvangen een bedrag van 10.000 euro.

Huiselijk geweld op het spreekuur
Een overvolle wachtkamer, onwetendheid; er zijn allerlei redenen te bedenken waarom huisartsen signalen van huiselijk geweld nog al eens over het hoofd zien. Huisarts-onderzoeker Sylvie Lo Fo Wong promoveert dit najaar op het onderwerp partnergeweld. Zij ontdekte dat huisartsen die een training over huiselijk geweld volgen, deze vorm van geweld in hun eigen praktijk ruim vier keer vaker signaleren.

Stay in Love: preventieproject voor jongeren
'Relationeel geweld? Dat komt onder ons echt niet voor!' Jongeren vormen een aparte doelgroep binnen de aanpak van huiselijk geweld. Het Trimbos instituut ontwikkelde samen met TransAct een preventieprogramma dat aansluit bij de belevingswereld van mensen tussen de zestien en twintig jaar. Geen opgeheven vingertje of verhalen over gewelddadige relaties. Wel tips over hoe je je relatie goed kunt houden, oftewel: How to Stay in Love. Twee jaar na de start van het proefproject Stay in Love, maakt projectmedewerker Clary van der Veen de balans op. "Jongeren zijn meer gaan nadenken over hun relatie".