Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Huiselijkgeweld.nl juni 2007

26-06-2007

Jaargang 7, no. 2 - juni 2007

pdf bestandDownload dit nummer (pdf, 696 Kb)

Themanummer
Dit nummer van de krant Huiselijkgeweld.nl staat in het teken van het beroepsgeheim. Deze publicatie is bedoeld voor iedereen die in zijn of haar werk geconfronteerd wordtmet huiselijk geweld.

Interview minister Hirsch Ballin van Justitie
"Het misverstand dat de Wet bescherming persoonsgegevens belemmeringen veroorzaakt om huiselijk geweld te melden, moet de wereld uit." Dat stelt minister Hirsch Ballin van Justitie."De privacywetgeving draait om de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.Maar die persoonlijke levenssfeer bescherm je niet door signalen van huiselijk geweld te negeren, integendeel."

Grote belangstelling voor Rotterdamse meldcode
De meldcode huiselijk geweld die Rotterdam momenteel laat ontwikkelen, kan in principe worden overgenomen door andere regio's.Dat zegt de Rotterdamse programmaleider huiselijk geweld, Gerard van der Zalm.Volgens hem hebben verschillende gemeenten al interesse getoond in de meldcode.Vooral in Amsterdam, Den Haag en Utrecht is de belangstelling groot.

Ervaringsverhalen
Zes ervaringsdeskundigen, onder wie vijf beroepskrachten en een slachtoffer vertellen over hun ervaringen met huiselijk geweld en het beroepsgeheim. Alarm slaan, hoe doen we dat eigenlijk?

Modelconvenant huiselijk geweld
Welke clientinformatie mag je binnen een netwerk huiselijk geweld uitwisselen? Vroeg of laat loopt elk samenwerkingsverband tegen deze vraag aan.Om samenwerkingsverbanden hierin ondersteuning te bieden, stelde Karin Aarde van de Helpdesk Privacy Jeugd en Gezin van het ministerie van Justitie een Modelconvenant gegevensuitwisseling aanpak huiselijk geweld op.Volgens haar is er, ondanks de complexe privacyregelgeving,
veel mogelijk. "Veel beroepskrachten vinden de regelgeving een blok aan hun been, maar je kunt het ook als hulpmiddel zien."