Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Huiselijkgeweld.nl oktober 2006

31-10-2006

Jaargang 6, no. 3 - oktober 2006

pdf bestandDownload dit nummer (pdf, 844 Kb)

Den Haag worstelt met privacywetgeving
De landelijke privacywetgeving bemoeilijkt de aanpak van huiselijk geweld. Dat stelt het college van B en W van de gemeente Den Haag. Aanleiding hiervoor is een analyse van een rapport over de aanpak van huiselijk geweld in de hofstad. Instellingen mogen vaak geen gegevens over daders en slachtoffers uitwisselen.

Serie Huisverbod: 'Burgemeester wordt geen cowboy'
De pilots met het huisverbod voor plegers van huiselijk geweld gaan dit najaar van start. In Amsterdam-Noord, Venlo en de provincie Groningen zal het huisverbod een jaar lang op vrijwillige basis worden opgelegd. In deze serie leest u over hun beweegredenen, aandachtspunten en bevindingen. Als eerste het woord aan de gemeente Venlo.

Voortgang
Er is weer het nodige te melden op het gebied van huiselijk geweld. Om te beginnen komt er een grote publiekscampagne, vermoedelijk in april 2007. De voorbereidingen zijn in volle gang. Deze campagne past goed in de Europese campagne tegen huiselijk geweld, die in november van dit jaar van start gaat en tot begin 2008 duurt.

Meldpunt voor Chinese Vrouwen en kinderen in nood
Chinezen vormen een van de onopvallendste migrantengroepen in Nederland. Overheids- en welzijnsinstellingen krijgen met hen maar moeilijk contact. Problemen die binnen de Chinees-Nederlandse gemeenschap spelen, blijven niet alleen voor de buitenwereld verborgen, maar ook vaak binnen de eigen kring. Dat geldt zeker voor een gevoelig onderwerp als huiselijk geweld. Het Inspraakorgaan Chinezen (IOC) en de Landelijke Federatie van Chinese Vrouwenverenigingen (LFCV) willen daar met het 'Meldpunt voor Chinese Vrouwen en Kinderen in Nood' verandering in brengen.

Screeningsteam bezoekt pleger op politiebureau
Wie in Rotterdam wordt opgepakt voor huiselijk geweld, krijgt op het politiebureau bezoek van een medewerker van het Screeningsteam. Dit team wil huiselijk geweld in de kiem smoren, door zo snel mogelijk een gepaste interventie aan te bieden. Uit de eerste cijfers blijkt dat tachtig procent van de plegers, na een bezoek van het Screeningsteam, een interventietraject accepteert.

Politie Friesland volgt training huiselijk geweld
Alle politieagenten in Friesland, Groningen en Drenthe hebben de afgelopen maanden een bijscholingscursus huiselijk geweld gevolgd. Chiel Alserda van de politie Friesland kijkt er zeer tevreden op terug. "Ik zou willen dat alle Integrale Beroepsvaardigheidstrainingen (IBT) in Nederland deze cursus opnemen. De aanpak scoort op alle fronten." Een verslag van een cursusdag in Leeuwarden.

Geweld achter de voordeur
Van de kenmerken van huiselijk geweld tot de ingredienten voor een sluitende aanpak. Alle aspecten die bij de aanpak van huiselijk geweld een rol (kunnen) spelen, zijn sinds kort samengebracht in een boek: Geweld achter de voordeur. Het is geschreven door de voormalig landelijk projectleider 'Aanpak huiselijk geweld' Hans Janssen. "Als dit onderwerp je eenmaal bij de kladden heeft, dan laat het je niet meer los".