Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Huiselijkgeweld maart-nummer (2005)

Jaargang 5, no. 1 - maart 2005

pdf bestandDownload dit nummer (pdf, 1 MB)

In dit nummer van huiselijkgeweld.nl onder andere aandacht voor:

Voortgang:
De aanpak van huiselijk geweld ontwikkelt zich volgens plan. Dat is te lezen in de Voortgangsrapportage over de aanpak van huiselijk geweld in 2004, die aan het eind van het afgelopen jaar aan de Tweede Kamer is gestuurd. De Voortgangsrapportage laat duidelijk zien dat er schot in zit. We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog niet!

Ross kondigt verplicht gebruik meldcode kindermishandeling aan:
Beroepsbeoefenaren die tijdens hun werk in contact komen met kinderen, moeten verplicht een meldcode kindermishandeling gaan gebruiken. Staatssecretaris Clemence Ross van VWS wil dit vastleggen in de Wet op de Jeugdzorg. Dit heeft zij in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Huiszoeking naar wapens bij huiselijk geweld:
Minister Donner (Justitie) laat onderzoeken of het mogelijk is om bij plegers van huiselijk geweld standaard een huiszoeking te verrichten naar de aanwezigheid van wapens. Twintig procent van de daders van huiselijk geweld gebruikt een wapen, zo blijkt uit het rapport 'Geweld binnen en buiten- Aard, omvang en daders van huiselijk en publiek geweld in Nederland'.

Praten doet geen pijn:
Hoe stel je een onderwerp aan de kaak dat onbespreekbaar lijkt? Volgende maand presenteert het platform 'Praten doet geen pijn' een handboek met verschillende voorbeelden van projecten om huiselijk geweld in allochtone kring bespreekbaar te maken. Huiselijkgeweld.nl licht er enkele initiatieven uit. "Als je mensen een medium aanbiedt om over dit onderwerp te praten, zie je dat er heel veel loskomt", aldus Ben Serkei, coordinator van Praten doet geen pijn.

Ondersteuningsprogramma huiselijk geweld van start:
In opdracht van het ministerie van Justitie ging op 1 januari van dit jaar het Landelijk Ondersteuningsprogramma Huiselijk Geweld van start. Het programma is ondergebracht bij TransAct, het landelijk expertisecentrumcentrum op het gebied van seksueel en huiselijk geweld en vraagstukken rond sekse en etniciteit. Projectleider Lex Schoonen legt uit wat we de komende tijd van het Ondersteuningsprogramma mogen verwachten.

Politiefolder over stalking:
Eindeloos gevolgd worden, ongewenste telefoontjes en bedreigingen. Stalking, nog niet zo lang geleden stond de politie met de handen in het haar wanneer een slachtoffer hier melding van maakte. In 2000 is daar met de Wet op Belaging verandering in gekomen. Maar lang niet iedereen is op de hoogte van de nieuwe politieaanpak. Daarom werd onlangs de folder 'Als u wordt gestalkt' uitgebracht.

De stelling:
Vorige maand leidde het debat over eerwraak in de Tweede Kamer opnieuw tot discussie over de veiligheid in opvanghuizen. Na de moord op Gul, de Turkse vrouw die vorig jaar voor de deur van een Blijf van mijn Lijfhuis door haar man werd doodgeschoten, is roep om extra beveiligde opvanghuizen sterk toegenomen. De stelling luidt deze keer daarom: Blijf van mijn Lijfhuizen moeten extra beveiligd worden.