Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Huiselijkgeweld.nl maart 2007

26-03-2007

Jaargang 7, no. 1 - maart 2007

pdf bestandDownload dit nummer (pdf, 718 Kb)

Landelijke campagne huiselijk geweld
"Nu is het genoeg. Help jezelf, help de ander" dat is de boodschap van de landelijke publiekscampagne over huiselijk geweld. De campagne, die op 16 april van start gaat, richt zich op slachtoffers, plegers en omstanders.

Serie Huisverbod: Informatieknooppunt huiselijk geweld
Alle pilots met het preventief huisverbod voor plegers van huiselijk geweld zijn onlangs van start gegaan. Tijdens het proefdraaien wordt ook een nieuw systeem voor de uitwisseling van informatie getest: het Informatieknooppunt huiselijk geweld. Een virtueel kantoor waar mensen vanuit verschillende organisaties digitale informatie kunnen plaatsen en delen.

Voortgang
Er is weer het nodige te melden op het gebied van huiselijk geweld. Allereerst is er natuurlijk het Regeerakkoord. Daarin staat dat de aanpak van huiselijk geweld krachtig zal worden voortgezet en dat er met name aandacht moet zijn voor slachtoffers van huiselijk geweld en eergerelateerd geweld. Een geweldige steun in de rug voor ons allemaal. Het Strategisch Overleg huiselijk geweld heeft dan ook besloten dat het landelijke programma Aanpak huiselijk geweld niet per 1 januari 2008 zal aflopen, maar wordt voortgezet en een nieuwe impuls krijgt.

Programma eergerelateerd geweld
Past eergerelateerd geweld binnen de aanpak van huiselijk geweld, of is de problematiek zo specifiek dat het om een aparte benadering vraagt? Het interdepartementale programma Eergerelateerd geweld doet dat laatste vermoeden. "Het is jammer dat ons programma later is opgestart dan de aanpak van huiselijk geweld", zegt communicatieadviseur van het programma Maarleen Heikamp, "want er zijn veel raakvlakken."

Kinderen in de keten
Bij huiselijk geweld gaat de aandacht veelal naar de pleger en het slachtoffer. De betrokken kinderen komen vaak pas later in beeld. "Een slechte zaak", volgens Edith Geurts van het Nederlands Jeugdinstituut. Samen met Hilde Bakker van MOVISIE schreef zij Kinderen in de keten, een publicatie over meld- en hulptrajecten voor kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld. "Deze kinderen zijn te lang over het hoofd gezien."