Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Huiselijkgeweld.nl mei 2002

01-05-2002

Jaargang 2, no. 2 - mei 2002

pdf bestandDownload dit nummer (pdf, 103 Kb)

In dit nummer van huiselijkgeweld.nl onder andere aandacht voor:

Zuid-Holland-Zuid:
Op initiatief van de regiopolitie Zuid-Holland-Zuid werd in 1999 de regionale Stuurgroep Aanpak Huiselijk Geweld opgericht. Dat was het begin van een intensieve en langdurige samenwerking tussen verschillende ketenpartners in de regio om huiselijk geweld een halt toe te roepen.

Uithuisplaatsing:
Peter Tak (Universiteit Nijmegen) en Katinka Lunnemann (Verwey-Jonker Instituut) onderzochten de mogelijkheden om plegers van huiselijk geweld uit huis te plaatsen. Deze maatregel is erop gericht dat het slachtoffer weer sterk wordt. "Zodat ze weloverwogen en op haar eigen manier op de situatie kan reageren."

Eigen Kracht:
Op een Eigen-kracht conferentie zoeken familieleden en bekenden naar een oplossing een uit de hand gelopen gezinssituatie. Er blijkt vaak meer hulp voorhanden dan aanvankelijk gedacht.

Subsidieregeling:
Het Ministerie van Justitie heeft voor 2002 een nieuwe subsidieregeling voor projecten Criminaliteitspreventie opgesteld. Ook dit jaar is er ruimte voor projecten ter bestrijding van huiselijk geweld. Aanvragen kunnen tot uiterlijk 3 oktober 2002 worden ingediend.

Aanpak huiselijk geweld: kabinetsbeleid:
Het landelijk project 'Voorkomen en bestrijden huiselijk geweld' presenteerde vorige maand haar eindrapport 'Prive Geweld - Publieke Zaak'. Als afsluiting van het project werd in het Den Haag een forumdiscussie gehouden.

Huiselijk geweld aan de orde tijdens politieconferentie:
Ruim honderd korps- en districtschefs van de politie, burgemeesters, Officieren van Justitie en beleidsambtenaren kwamen op 24 april in Zeewolde bijeen voor de conferentie 'Politie en Geweld'. De conferentie, georganiseerd door het Nederlands Politie Instituut, besteedde aandacht aan verschillende vormen van geweld waarmee de politie in aanraking komt, zoals straat- en uitgaansgeweld en geweld tegen de politie zelf. Ook huiselijk geweld kreeg tijdens de conferentie de nodige aandacht.

De stelling:
"Waarom lopen ze niet gewoon weg?" is een veel gehoorde kreet als er over slachtoffers van huiselijk geweld wordt gesproken. Dat dat makkelijker gezegd is dan gedaan bleek wel uit de forumdiscussie die de bezoekers van deze website de afgelopen tijd voerden. Wat beweegt slachtoffers van huiselijk geweld om na lichamelijke en geestelijke mishandeling steeds weer terug te keren naar hun partner?