Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Huiselijkgeweld.nl november 2004

01-11-2004

Jaargang 4, no. 4 - november 2004

pdf bestandDownload dit nummer (pdf, 1,3 MB)

In dit nummer van huiselijkgeweld.nl onder andere aandacht voor:

Voortgang:
De Tweede Kamer bespreekt in december de brief waarin Minister Donner het kabinetsstandpunt over een wettelijk huisverbod voor plegers van huiselijk geweld weergeeft. De rechter kan nu al een huisverbod opleggen als bijzondere voorwaarde wanneer iemand voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld. Het kabinet wil een huisverbod ook mogelijk maken als er 'gevaar voor lijf en leven' van het slachtoffer dreigt, maar (nog) geen strafbare feiten kunnen worden aangetoond. De wet moet er volgend jaar zijn.

Landelijk ondersteuningspunt huiselijk geweld:
Er komt een landelijk ondersteuningspunt huiselijk geweld dat steun biedt aan de hele keten die bij de aanpak van huiselijk geweld is betrokken. Dit ondersteuningspunt moet op termijn uitgroeien tot de centrale plek waar alle informatie op het gebied van huiselijk geweld samenkomt. Het ondersteuningspunt gaat op 1 januari 2005 in Utrecht van start. Het is ondergebracht bij TransAct, landelijk expertisecentrum dat zich onder meer richt op de aanpak van huiselijk geweld en seksueel geweld.

Week Zonder Geweld; start vijf campagnes tegen huiselijk geweld:
Vijf regio's (Amsterdam, Den Haag, Leiden, Gouda en Flevoland) zijn donderdag 25 november, de landelijke Dag tegen Huiselijk Geweld, gestart met een voorlichtingscampagne tegen huiselijk geweld: 'Huiselijk geweld is niet normaal'.

VNG-consulenten bieden gemeenten ondersteuning op maat:
Hoe kan een gemeente de regierol bij de aanpak van huiselijk geweld het beste invullen? Een eenduidig antwoord op deze vraag is er niet. Iedere gemeente is immers anders en pakt het daarom anders aan. Wel blijkt dat de meeste gemeenten bij hun nieuwe taak best wat ondersteuning kunnen gebruiken. Met expertmeetings, een pool van consulenten en twee ambassadeurs huiselijk geweld biedt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een helpende hand.

Toolkit voor regionale publiekscampagnes:
Een pakket vol praktische informatie over een publiekscampagne huiselijk geweld. Zo kan de toolkit huiselijk geweld, die deze week in Amsterdam wordt gepresenteerd, het beste worden omschreven. Het is een hulpmiddel voor gemeenten om het onderwerp in de eigen regio onder de aandacht te brengen. Want - zo blijkt uit onderzoek - 95 procent van de Nederlandse bevolking vindt een campagne over huiselijk geweld relevant.

Aangeboden: projectsubsidie:
Huiselijk geweld staat in Nederland hoog op de politieke agenda. Ook steeds meer organisaties onderstrepen het belang van een grondige aanpak van de problematiek. Dat uit zich onder meer in financiele tegemoetkomingen. Huiselijkgeweld.nl zette een aantal subsidiemogelijkheden op een rijtje.

De stelling:
De Nederlandse politiekorpsen registreerden van mei tot en met augustus het aantal gevallen van huiselijk geweld. Omgerekend naar een jaar gaat het om 56.000 incidenten; en dat is nog maar het topje van de ijsberg. Onderzoek wijst uit dat slechts 12 procent van alle gevallen van huiselijk geweld bij de politie terecht komt. Om meer duidelijkheid te krijgen, zou bij de aanpak van huiselijk geweld veel meer geld moeten gaan naar het verbeteren van de registratie. Het beleid is nu alleen gebaseerd op de cijfers van een enkel onderzoek.