Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Huiselijkgeweld.nl oktober 2002

01-10-2002

Jaargang 2, no. 3 - oktober 2002

pdf bestandDownload dit nummer (pdf, 110 Kb)

In dit nummer van huiselijkgeweld.nl onder andere aandacht voor:

Regierol gemeente:
De nota Prive Geweld - Publieke Zaak heeft, voor de aanpak van huiselijk geweld, een regierol aan de lokale overheid toegewezen. De gemeenten Delft, Den Bosch en Maastricht hebben die handschoen onlangs opgepakt. Waarom hebben zij die verantwoordelijke taak op zich genomen? En hoe zorg je ervoor dat het onderwerp op de agenda blijft staan?

Samenwerking en beroepsgeheim:
Mag je zonder toestemming van de client persoonsgegevens uitwisselen? Een eenduidig antwoord op deze vraag is er niet. Maar je kunt beroepsgroepen wel een handvat aanreiken. "Door helderheid te scheppen over de voorwaarden waaronder gegevens aan derden mogen worden verstrekt", aldus Paul Baeten, auteur van de publicatie 'Samenwerking en beroepsgeheim.

Let op de kleintjes:
Jaarlijks zijn duizenden kinderen in Nederland getuige van huiselijk geweld. Om de schade ten gevolge van hun ervaringen te verminderen, ontwikkelde TransAct enkele jaren geleden de handleiding 'Let op de kleintjes'. De Gelderse Roos Arnhem en HERA Vrouwenopvang Gelderland hebben er goede ervaring mee. "Omdat er met een groep wordt gewerkt, leren de kinderen ook van elkaar dat je op uiteenlopende manieren met een situatie kunt omgaan."

Wettelijke basis voor uithuisplaatsing plegers:
Het ministerie van Justitie gaat momenteel na op welke wijze de uithuisplaatsing van plegers van huiselijk geweld in Nederland een wettelijke basis kan krijgen. Uit onderzoek is gebleken dat slachtoffers beter beschermd kunnen worden, als het mogelijk wordt om de dader uit huis te plaatsen. Het onderzoeksrapport dat hierover gaat, is deze maand door minister Donner van Justitie aan de Tweede Kamer verstuurd.

Voorgangsoverleg:
In de kabinetsnota 'Prive Geweld - Publieke Zaak', die in april 2002 aan de Tweede Kamer is aangeboden, werd een groot aantal voornemens en maatregelen aangekondigd die bedoeld zijn om de aanpak van huiselijk geweld te verbeteren. Verschillende voorgenomen maatregelen worden inmiddels uitgevoerd.

Zeeland ontwerpt vragenlijst vraaggerichte hulpverlening:
Hoe krijg je de hulpvraag van mensen die te maken hebben met seksueel en / of relationeel geweld betrouwbaar in beeld? In opdracht van de provincie Zeeland onderzocht Scoop, het Zeeuws instituut voor Zorg, Welzijn en Cultuur de mogelijkheden hiervoor. Het resultaat is een kwaliteitsinstrument in de vorm van een vragenlijst. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of dit model ook op landelijk niveau is toe te passen.

De stelling:
Wanneer er over huiselijk geweld wordt gesproken, staat de vrouw bijna altijd synoniem voor het slachtoffer terwijl de man als dader wordt bestempeld. Dit draagt bij tot een eenzijdige beeldvorming van de problematiek. Bezoekers van de website geven in het Forum hun commentaar.