Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Huiselijkgeweld oktober-nummer (2005)

Jaargang 5, no. 3 - oktober 2005 -

pdf bestandDownload dit nummer (pdf, 799 Kb)

In dit nummer van huiselijkgeweld.nl onder andere aandacht voor:Voorpagina krant huiselijkgeweld.nl oktober 2005

Voortgang:
Het zijn belangrijke maanden voor de aanpak van huiselijk geweld. Er is veel in gang gezet en er worden nog altijd diverse nieuwe initiatieven genomen.

Website huiselijkgeweld.nl vernieuwd: De website huiselijkgeweld.nl is deze zomer volledig vernieuwd. De vormgeving is in een nieuw jasje gestoken en de site heeft een nieuwe indeling. Daarnaast is er een uitgebreide zoekfunctie toegevoegd. Met de vernieuwde site hoopt de redactie bezoekers nog beter van dienst te zijn.

Oranjehuizen: een optie voor de toekomst:
In de discussie over de verbetering van de vrouwenopvang staan momenteel de extra beveiligde safehouses centraal. Maar het tegenovergestelde is ook een optie: een pand met een herkenbare fel oranje deur waarvan iedereen mag weten dat het een opvanghuis is. Cokkie Roel, directeur van stichting Blijf van m’n Lijf Alkmaar is een groot voorstander van deze Oranjehuizen.

Missing link tussen justitie en hulpverlening:
De verbindende schakel tussen justitie en hulpverlening, zo ziet Reclassering Nederland haar rol bij de aanpak van huiselijk geweld. Sinds april van dit jaar zijn er twee portefeuillehouders huiselijk geweld aangesteld. Marcel Meijer en Anne Punter doen in deze krant voor het eerst hun plannen uit de doeken.

De route richting huisverbod:
Het wetsvoorstel Huisverbod bij huiselijk geweld is recent voor advies voorgelegd aan een groot aantal organisaties, raden en colleges. Deze consultatieronde vormt een belangrijke mijlpaal bij de uiteindelijke invoering van het huisverbod. Huiselijkgeweld.nl peilde de reacties van een aantal direct betrokken instanties.

SSR-cursus huiselijk geweld:
De SSR is al meer dan veertig jaar hét opleidingsinstituut van en voor de rechterlijke organisatie in Nederland. Sinds tweeënhalf jaar biedt het instituut een cursus huiselijk geweld aan voor officieren van justitie, rechters en ondersteunend personeel. Vanaf het begin af aan is de animo voor de cursus overweldigend.

De Stelling:
Momenteel wordt onderzocht of registratie op etniciteit bij geweld achter de voordeur mogelijk is. Eerder dienden de Kamerleden Dittrich, Hirsi Ali en Kraneveldt hiertoe een motie in. De stelling luidt daarom deze keer: ‘bij huiselijk geweld zou de politie standaard op etniciteit moeten registreren’.