Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Lezingen Landelijk Congres Aanpak Huiselijk Geweld 2006

06-11-2006

TransAct organiseerde op 30 oktober 2006 in Amsterdam het Landelijk Congres Aanpak Huiselijk Geweld 2006: ‘Afwachten of Aanpakken!’. Het hoofdthema van het congres was de toekomst van de aanpak van huiselijk geweld. De lezingen zijn nu beschikbaar.

Persbericht: pdf bestandPolitieke partijen weten niet wat ze aan moeten met huiselijk geweld (pdf, 168 Kb)

Met onder meer:

En marktpresentaties over:

  1. Systeemgerichte aanpak relatiegeweld
  2. Ouderenmishandeling
  3. Plegers van huiselijk geweld
  4. Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld (ASHG’s)
  5. Huiselijk geweld en het strafproces
  6. Raad voor de Kinderbescherming en reclassering
  7. Interculturele aspecten in de aanpak van huiselijk geweld
  8. Regionale samenwerking AMK en ASHG
  9. Lokale ketensamenwerking

De conferentie was bedoeld voor uitvoerders in opvang, (jeugd)hulpverlening, politie, reclassering en gemeenten en iedereen die verder beroepsmatig betrokken is bij de aanpak van huiselijk geweld.

Locatie: Meervaart, Amsterdam
Organisatie: TransAct

Dit congres werd mede mogelijk gemaakt door het externe linkOranje Fonds en het ministerie van externe linkVolksgezondheid, Welzijn en Sport.