Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Verslag : Huiselijk geweld en kindermishandeling 2009: Signaleren, melden en dan?

Melden vraagt om professionals met verantwoordelijkheid en lef

Ivo Opstelten opende het jaarlijkse congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling met een oproep aan de professionals om vooral moed te tonen. Er wordt nog veel te weinig gemeld zei hij: ‘de cijfers van het aantal slachtoffers staan in geen verhouding tot het aantal meldingen’ zei Opstelten voor een overvolle zaal met 600 professionals uit zorg, welzijn, hulpverlening, beroepsonderwijs en politie. Hij sprak als voorzitter van de Stuurgroep Aanpak Kindermishandeling. pdf bestandTekst van de lezing van Opstelten (pdf, 33 Kb)

Het jaarlijkse congres huiselijk geweld en kindermishandeling stond dit keer in het teken van de toekomstige Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, die naar verwachting in 2011 van kracht wordt. Lydia Janssen, juridisch adviseur en lid van de werkgroep die het basismodel van de meldcode ontwikkelde ging in haar lezing in op wat de meldcode voor nieuwe mogelijkheden biedt aan professionals. De verplichte meldcode – die overigens geen ‘meldplicht’ inhoudt, wordt ingevoerd omdat uit onderzoek is gebleken dat een duidelijk stappenplan beroepskrachten helpt bij het effectief omgaan van geweld thuis. pdf bestandPowerpoint behorende bij deze lezing (pdf, 60 Kb)

Theatergroep Wilde Kastanje liet in een indringende voorstelling de dilemma’s zien waar professionals tegen aan lopen. Gaat een kinderarts nog melden als hij geen ondersteuning krijgt vanuit zijn organisatie? Durft een hulpverlener door te zetten als de moeder het hulpaanbod afwijst?

De verplichte meldcode zal door instellingen zelf bepaald mogen worden. De wet gaat wel beschrijven uit welke stappen de meldcode in ieder geval moet bestaan. De volledige tekst van het basismodel meldcode wordt medio december bekend gemaakt door de ministeries van VWS, Justitie en voor Jeugd en Gezin.

Methodiekprijs

De MOVISIE Methodiekprijs 2009 voor huiselijk en seksueel geweld werd uitgereikt aan Angela Busto en Peter Steenkist van GGZ WNB voor hun methodiek Samen werken tegen agressie - Hulpaanbod voor Marokkaanse en Turkse plegers van huiselijk geweld De jury waardeerde hun vernieuwde en doortastende aanpak. Begin 2010 zal deze aanpak door MOVISIE worden gepubliceerd.

Uitreiking Jan Brouwerprijs

De twee winnaars van de Jan Brouwer Stimuleringsprijs voorkoming kindermishandeling waren STUKYOUTOO en BZN Atlas Antwerpen voor hun vernieuwde filmpjes waarin slachtoffers van kindermishandeling zelf aan het woord komen en
VOORZORG- Verpleegkundige ondersteuning bij zwangerschap en opvoeding van Evean Jeugdgezondheidszorg. Het juryrapport is hier te downloaden
zie: Stukyoutoo: externe linkwww.stukyoutoo.com en Voorzorg: www.voorzorg.info

Jan Brouwerfonds: Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen: externe linkhttp://www.hollmij.nl/fondsen en Stichting Voorkoming Kindermishandeling: www.stichtingvkm.nl

Het congres ‘Signaleren, melden en dan? Werd georganiseerd door MOVISIE en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) met financiële ondersteuning van de ministeries van Justitie, VWS en voor Jeugd en Gezin.

Hartekreten en knuppels in het hoenderhok

Videoverslag met hartenkreten, knuppels en standpunten(Youtube)

Standpunten over de meldcode

Movisie en Nederlands Jeugdinstituut hebben brancheorganisaties en beroepsverenigingen opgeroepen hun standpunt ten aanzien van de (wet) meldcode kenbaar te maken op het congres. Enkele organisaties en verenigingen hebben hierop gereageerd en gereageerd.
pdf bestandOverzicht reacties brancheorganisaties en beroepsverenigingen (pdf, 28 Kb)

Workshops: presentaties, verslagen