Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Lezingen: leren signaleren: geweldsproblematiek signaleren, handelen en samenwerken.

Op 8 oktober 2008 werd door MOVISIE en het Nederlands Jeugdinstituut in opdracht van het ministerie van OCW Directie Emancipatie.een invitatieconferentie deskundigheidsbevordering van professionals in zorg, welzijn en onderwijs georganiseerd.
Meer dan honderd professionals dachten mee over de vraag hoe geweldssignalering structureel kan worden verankerd in het onderwijs. Zowel het WO, het HBO als het MBO
waren goed vertegenwoordigd.
pdf bestandLees het verslag over deze succesvolle dag. (pdf, 241 Kb)
Voor meer informatie over het programma en de organisatie van die dag

Lezingen en presentaties

pdf bestandOntwikkelingen in beroepsopleidingen op het gebied van geweld in relaties (pdf, 122 Kb)
Sietske Dijkstra. Congres signaleren, handelen en samenwerken

pdf bestandInleiding congres ‘ Leren signaleren’ op 8 oktober 2008 (pdf, 68 Kb)
drs Gert Jan Slump (strategisch adviseur / manager Adviesbureau Van Montfoort)

pdf bestandCompetenties ‘Geweld leren signaleren en (be)handelen’ (pdf, 772 Kb)
Visie van werkgevers, brancheorganisaties, beroepsverenigingen en anderen op wat professionals moeten kunnen en kennen als het gaat om signaleren en bespreekbaar maken van geweld.

Inleidingen bij de workshops

pdf bestandAandacht voor huiselijk geweld binnen de opleidingen van INHOLLAND (pdf, 1,2 MB)
Karin Kleine, Hogeschool INHOLLAND Rotterdam.

pdf bestandAandacht voor de stilte: VGV scholing in de medische sector (pdf, 4,1 MB)
Maria van den Muijsenberg, Pharos

pdf bestandCompetenter in de aanpak van kindermishandeling (pdf, 167 Kb)
Ingrid ten Berge en Anja Dijkhuis

pdf bestandWat kunnen we leren van de politie? Landelijk programma Huiselijk Geweld en de Politietaak (pdf, 145 Kb)
Mevrouw M.H.V.C. Christophe M.P.A. Commissaris van politie