Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Verslag Dag van het Veiligheidshuis

30-12-2013

Zowel historie als de toekomst van de Veiligheidshuizen en hoe de aansluiting tussen het Veiligheidshuis en de lokale praktijk vorm moet krijgen.

Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) in samenwerking met Van Aetsveld, Movisie, Partners+Pröpper, COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, Seinpost, JSO, Verwey Jonker Instituut, Bureau Lokale Zaken en TNO,  verzorgde op 10 december een studiedag over de Veiligheidshuizen.

Lezingen Fijnaut en Bervoets

De eerste lezing werd verzorgd door Cyrille Fijnaut, criminoloog en hoogleraar rechtsvergelijking aan de Universiteit van Tilburg. Fijnaut stond aan de wieg van het Veiligheidshuis in Tilburg, het allereerste Veiligheidshuis van Nederland. In zijn lezing blikte hij terug op het ontstaan van het Veiligheidshuis en keek hij vooruit naar hoe het Veiligheidshuis van de toekomst eruit moet komen te zien. Fijnaut is van oordeel dat het Veiligheidshuis haar meerwaarde heeft bewezen bij het tegengaan van huiselijk en seksueel geweld, recidive bij ex-gedetineerden en het afglijden van multi-probleemgezinnen. Het Veiligheidshuis zal met haar coördinerende rol ook in de toekomst onmisbaar zijn in de aanpak van criminaliteit en overlast.

De tweede lezing werd verzorgd door Eric Bervoets, criminoloog en docent op de opleiding ketenregisseur risicojeugd. Hij schreef het boek Frontlijnwerkers in de veiligheidszorg over professionals in de frontlinie van de aanpak van criminaliteit en onveiligheid.

Rondetafelgesprekken

De Dag van het Veiligheidshuis werd na de lezing van Eric Bervoets voortgezet met verschillende rondetafelgesprekken. Deelnemers gingen, onder leiding van een tafelvoorzitter , met elkaar in gesprek over uiteenlopende thema’s. In de eerste ronde hadden de deelnemers de keuze uit tweerondetafelgesprekken: Laatste Kans-aanpak van problematische jeugd(groepen) en Samenwerking in de veiligheidsketen.

Paneldiscussie: Het Veiligheidshuis van de toekomst

In de paneldiscussie konden de deelnemers hun vragen stellen aan Karel van Duijvenbooden (ketenmanager van het Veiligheidshuis regio Utrecht) en Inske van der Vaart (ketenmanager van het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid) over hoe het Veiligheidshuis van de toekomst eruit moet komen te zien. Een belangrijk aandachtspunt tijdens de paneldiscussie was hoe de aansluiting tussen het Veiligheidshuis en de lokale praktijk vorm moet krijgen.

Na de paneldiscussie waren er opnieuw rondetafelgesprekken. De deelnemers hadden de keuze uit drie rondetafelgesprekken: Inzicht in de opbrengst van de Veiligheidshuizen, Realistisch sturen op veiligheid en de Politiële aanpak van problematische jeugdgroepen.

(Bron: veiligheidshuizen.nl)

pdf bestand Verslag Dag van het Veiligheidshuis (pdf, 1,5 MB) (via veiligheidshuizen.nl)