Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Verslag Ledenbijeenkomst Veiligheid en Agressie

06-01-2014

Veel professionals in de opvang te maken krijgen met agressie en geweld. Hoe ga je daar als professional mee om?

Op 10 oktober 2013 is over deze vraag een dag georganiseerd door de Federatie Opvang, FCB en het expertisecentrum Veilige Publieke Taak (eVPT).

Inhoud

Er waren enkele plenaire inleidingen en een drietal workshops die door alle deelnemers gevolgd zijn. De workshops gingen over normstelling, bewustwording en het opstellen van beleid.
Tijdens de eerste workshop is het - speciaal voor deze bijeenkomst ontwikkelde - agressiespel uitgevoerd.
Tijdens de tweede workshop is ondermeer ingegaan op het Agressie Diagnosemodel; dat is een nieuw model dat door het eVPT is ontwikkeld en organisaties helpt om de risico’s te inventariseren, prioriteiten te stellen en om een actieplan op te stellen.
De derde workshop stelde het ontwikkelen van een eigen actieplan centraal.

Meer informatie en downloads

Deze informatie is ontleend aan de externe linkwebsite van de Federatie opvang.
Alle inleidingen en korte verslagen van de workshops zijn daar ook te vinden.