Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

‘Mijn belang ligt bij het dode kind.’

18-08-2015

Voorzitter van het Forensisch Medisch Genootschap becommentarieert de nieuwe richtlijn voor Nader Onderzoek Doodsoorzaak Kinderen (NODOK).

Voor nader onderzoek naar een onbekende doodsoorzaak van minderjarigen is voortaan de toe-stemming van de ouders nodig. Wilma Duijst, voorzitter van het Forensisch Medisch Genootschap (FMG), vindt dit geen goede zaak. Zij is van mening dat je hiermee de forensische grondslag van de procedure loslaat.

De NODOK, onderdeel van de Wet op de Lijkbezorging, zal waarschijnlijk medio 2015 ingaan.
De procedure maakt het mogelijk een – uitwendige – lijkschouw te doen bij ‘onverwacht en onverklaard’ overleden kinderen tot 18 jaar, zonder dat een vermoeden bestaat van een misdrijf. Als geen natuurlijke oorzaak gevonden wordt, kan de lijkschouwer een NODOK-forensisch arts inschakelen. Als er twijfel over een natuurlijke dood bestaat, volgt in dat geval meestal een gerechtelijk onderzoek. Het kan in zo’n geval immers gaan om kindermishandeling.

Toestemming ouders

In de nieuwe procedure moeten ouders echter toestemming geven voor het nader onderzoek door de forensisch arts. Wilma van Duijst is van mening dat die toestemming geen voorwaarde mag zijn om een forensisch onderzoek uit te voeren.

Meldingen

Huisartsen en andere behandelende medici zijn verplicht het overlijden van een kind te melden bij de gemeentelijke lijkschouwer of een eerstelijns forensisch arts die deze taak waarneemt. Dit gebeurt echter nog maar in 60 procent van de gevallen.

Leren signaleren

Van Duijst gaat in op de rol van de politie na melding, op het leren signaleren van kindermishandeling. Een cursus voor forensisch artsen gaat in op het leren onderscheiden van ziekte en letsel door mishandeling, op communicatie met kinderen en ouders en op de juridische context.


Kurpershoek, J. ‘Mijn belang ligt bij het dode kind.’ Blauw: politievakblad 11 (7), 14-17.