Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

3d Journaal: Special over Veilig Thuis

27-05-2015

Veilig Thuis is een belangrijke nieuwe speler voor gemeenten in het kader van de jeugdwet en de Wmo. Onder meer politie en professionals kunnen hier zorgmeldingen doen en advies vragen.

Programma Gemeenten van de Toekomst

Het programma Gemeenten van de Toekomst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt gemeenten bij de drie decentralisaties in het sociaal domein. Het 3D Journaal is een van de activiteiten.

Special Veilig Thuis

Dit 3D Journaal, behorend bij het programma, staat in het teken van Veilig Thuis.

  • De regio Utrecht vertelt hoe het advies- en meldpunt is ingericht.
  • In de regio Amsterdam-Amstelland huist de crisisdienst voor jeugdigen onder één dak met het meldpunt.
  • Rolien Tolsma van Veilig Thuis Friesland vertelt over de samenwerking met de wijkteams, OM en de politie.
  • De regio Haaglanden vertelt wat voor afspraken je vastlegt in een convenant met Veilig Thuis.
  • Tot slot aandacht voor het triage-instrument dat aanknopingspunten biedt om te beoordelen welke urgentie en expertise nodig is om gezinsleden veilig te stellen.

externe link3D Journaal: Special over Veilig Thuis (via gemeentenvandetoekomst.nl)