Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Aannemelijkheid is voor ons voldoende

09-06-2016

Interview met Monique de Groot, directeur van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft slachtoffers van opzettelijk gepleegde geweldsmisdrijven een financiƫle tegemoetkoming, ter compensatie van ernstig letsel dat zij hebben opgelopen. Het letsel kan fysiek of psychisch zijn. Juristen van het Schadefonds werken de aanvraag per geval uit. Zij beoordelen of iemand in aanmerking komt voor een tegemoetkoming. Daarbij is niet per se strafrechtelijk bewijs nodig: aannemelijkheid is voldoende.

Huiselijk geweld

Ook slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling, en slachtoffers van seksueel misbruik kunnen een beroep doen op het Schadefonds. Ook als ze nog niet meerderjarig zijn en ook als ze geen aangifte doen. In dat geval wordt de aanvraag bijvoorbeeld getoetst aan informatie van de politie en aan de hand van medische gegevens.
De Groot wijst erop dat deze categorie slachtoffers vaak niet van deze mogelijkheid op de hoogte is, en pleit ervoor dat de politie vaker doorverwijst naar het Schadefonds. Het informatieve gesprek dat de politie vaak met slachtoffers en soms met getuigen voert, is daar een goede gelegenheid voor.

Zie voor meer informatie over het fonds: externe linkSchadefonds geweldsmisdrijven.


Zuring, R. (2016). Aannemelijkheid is voor ons voldoende. In Blauw. Politievakblad. Jrg. 12, nr. 5, p. 32-35.