Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Als het thuis misgaat. Zoeken naar een betekenisvolle interventie

01-11-2015

Verslag van een bijeenkomst van het Arrondissementsparket Midden-Nederland met OM en ketenpartners. Besproken werden zaken op het gebied van Jeugd, Gezin en Zeden (JGZ).

Hulpverlening en strafrecht

Door te reflecteren over casussen wordt onderzocht hoe om te gaan met strafzaken van jeugdigen, kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel misbruik. Bij deze zaken zijn meestal zowel het slachtoffer als de dader kwetsbaar. Wat zijn de mogelijkheden om hulpverlening en strafrecht elkaar te laten versterken en te komen tot een integrale aanpak.

Gediscussieerd wordt over het spanningsveld tussen tijd nemen om meer informatie op te vragen van zorg- en hulpverlening, reclassering of kinderbescherming en anderzijds geen tijd te verliezen hebben. Ook blijkt het lastig om huiselijk en seksueel geweld samen en tegelijkertijd op te pakken: het zijn gescheiden trajecten binnen de politie.

Daarnaast wordt ingegaan op het belang van een veiligheidsplan, op privacyregelgeving en informatiedeling.

Kwartiermakers

Drie hoogwaardige specialisten zijn aangesteld als kwartiermaker: de landelijk portefeuillehouder JGZ, landelijk coördinerend jeugdofficier en de landelijk coördinerend officier huiselijk geweld en zeden. Zij gaan een voorstel formuleren voor de inrichting van Jeugd, Gezin en Zeden binnen het OM. Dit doen zij samen met de pilotparketten Midden-Nederland en Den Haag.


Geest, Th. Van der (2015). Als het thuis misgaat. Zoeken naar een betekenisvolle interventie. In Opportuun 21 (5), pp. 16-18.