Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Een evaluatie van de effectiviteit van de Wet tijdelijk huisverbod (artikel)

27-08-2014

Dit artikel beschrijft de resultaten van de eerste landelijke effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod.

In 2013 heeft Regioplan een effectevaluatie uitgevoerd naar de Wet Tijdelijk Huisverbod. De resultaten zijn beschreven in het rapport:
Vaan, K.B.M. de, Homburg, G.H.J., Timmermans, M. (2013). Effectief uit huis geplaatst? Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod. Amsterdam Regioplan.

Maatje Timmermans en Katrien de Vaan hebben op basis hiervan een artikel gepubliceerd in het Tijdschrift voor Veiligheid getiteld:
Een evaluatie van de effectiviteit van de Wet tijdelijk huisverbod door Maartje Timmermans en Katrien de Vaan
Verschenen in: Tijdschrift voor veiligheid Volume 13, Aflevering 2, 3-23

De Wet tijdelijk huisverbod bij huiselijk geweld is in januari 2014 sinds vijf jaar van kracht. Het huidige artikel beschrijft de resultaten van de eerste landelijke effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod op basis van onder andere een recidivemeting, een reconstructie van hulpverleningstrajecten, en gegevens over strafrechtelijke trajecten in een interventiegroep bestaande uit 105 casussen waarin een huisverbod werd opgelegd en een controlegroep bestaande uit 104 casussen huiselijk geweld zonder een huisverbod. De resultaten laten zien dat het huisverbod effectief is in het terugdringen van huiselijk geweld een jaar na het oorspronkelijke incident van huiselijk geweld.

externe linkMeer informatie en eventueel bestellen artikel


Timmermans, M. & Vaan, K.de. (2014). Een evaluatie van de effectiviteit van de Wet tijdelijk huisverbod. Tijdschrift voor veiligheid 13(2), 3-23