Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Eer, geweld en homoseksualiteit (artikel)

18-09-2015

Artikel over zaken van mannelijke slachtoffers van eergerelateerd geweld die binnenkomen bij het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG).

Gesprek met het aanspreekpunt voor eergerelateerd geweld in de Eenheid Oost-Nederland en met een contactpersoon van het Loopbaancentrum van het ROC Twente, een onderwijsinstelling waarvan 16 procent van de studenten allochtoon is.

Tot op heden is weinig onderzoek gedaan naar seksuele geaardheid in relatie tot het ontstaan van eerconflicten. Toch is die de relatie er wel. Weliswaar lijkt de acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuelen en transgenders goed te verlopen in Nederland. Onder enkele bevolkingsgroepen loopt die acceptatie echter achter: SCP-onderzoek toont aan dat Turkse en Marokkaanse Nederlanders veel problemen hebben met de acceptatie van homoseksualiteit. Ook blijkt uit onderzoek dat allochtone homoseksuelen een grotere kans lopen slachtoffer te worden van geweld in hun eigen woonomgeving.

Taboe

Op homoseksualiteit ligt een groot taboe in allochtone gezinnen. Als families vrezen voor reputatieschade, neemt de kans op een gewelddadige reactie toe. Daarbij hoort ook emotionele chantage.

Het artikel gaat in op (mogelijke) initiatieven voor homoseksuele jongeren en hun ouders om mentaliteitsverandering teweeg te brengen en de veiligheid van homoseksuele jongeren te waarborgen.


Janssen, J. Eer, geweld en homoseksualiteit. Het Tijdschrift voor de politie.77 (5), p. 31-34.