Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Eergerelateerd geweld komt nog steeds voor (artikel)

10-08-2018

Artikel over het trainen van docenten op het signaleren van eergerelateerd geweld

Jaarlijks trouwen naar schatting honderden Nederlandse jongeren tegen hun zin. Huwelijksdwang, achterlating in het buitenland en ander eergerelateerd geweld worden vaak pas opgemerkt als het te laat is.

In dit artikel komt Ebru Arslan aan het woord, trainer huwelijksdwang, achterlating en eergerelateerd geweld bij Sterk Huis, een organisatie die hulp verleent bij onder andere huiselijk geweld en seksueel geweld. Zij gaat in op wat eergerelateerd geweld inhoudt en hoe vaak het voorkomt. Ook beschrijft ze hoe een training voor docenten eruitziet.

Lees het artikel

externe linkEergerelateerd geweld komt nog steeds voor, ook in 2018 (via Kennisplatform Integratie en Samenleving)