Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Epidemiologie van kinderdoding in Nederland 2009-2014

02-04-2016

Beschrijving van aantal en type kinderdodingen, waarbij 74 zaken zijn geanalyseerd op zaak-, slachtoffer- en daderkarakteristieken.

Er zijn intra-familiale kinderdodingen, waarbij een kind door een familielid of verzorger wordt gedood, en extra-familiale kinderdodingen, waarbij een buitenstaander de dader is. Vaak geldt bij de laatste categorie een seksueel motief, dat is niet het geval bij het eerste type daders. Dit artikel gaat met name in op de intra-familiale zaken, omdat die veel vaker voorkomen.

Omvang

Uit eerder onderzoek blijkt dat er in de periode 1992–2006 in totaal 134 slachtoffers van kinderdoding zijn gevallen, wat neerkomt op 8 a 9 kinderdodingen per jaar (Van Os, Nieuwbeerta & Ganpat, 2010). Daarnaast is er het dark number van vrouwen die zwanger zijn zonder dat iemand daarvan op de hoogte is, en die hun baby na de bevalling doden en verbergen.

Het artikel gaat in op classificaties van motieven van kinderdoding, op zaak-, dader- en slachtofferkarakteristieken en op het copycat-effect.

Meer informatie en kopen artikel

externe linkEpidemiologie van kinderdoding in Nederland 2009–2014


Liem, M. & Haarhuis, S. De epidemiologie van kinderdoding in Nederland 2009–2014. In Tijdschrift voor Veiligheid 2015 (14) 3/4, p. 56–77.