Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Fataal einde van een liefde (artikel)

04-02-2016

Gezinsdrama leidt tot nieuwe aanpak van huiselijk geweld in Twente: Code Rood.

Casusbespreking van een gezinsdrama. Na het drama volgt een onderzoek waarvan de conclusie is dat alle betrokken organisaties hun werk naar behoren hadden uitgevoerd. De versnipperde informatie (de dader bleek een vuurwapen te hebben, hij leef weg bij de hulpverlening, zijn werkgever had zorgen geuit over zijn gemoedstoestand) kwam echter niet bij elkaar.

Werkwijze Code Rood

Als gevolg van het drama ging op 1 april 2012 Code Rood van Start, met als doel een betere aanpak van ernstige huiselijk-geweldzaken. Daarvoor werd vanuit de pilot een risicotaxatie-instrument ontwikkeld, naar Canadees voorbeeld maar toegesneden op de Nederlandse situatie. Ook wordt meer gewerkt vanuit een ketenaanpak. In het Veiligheidshuis komen elke week gemeente, reclassering, Veilig Thuis, GGZ, een psycholoog van de forensische polikliniek een parketsecretaris en een verslavingsarts bijeen.

Landelijke uitrol

Deze werkwijze is begonnen in Enschede, maar momenteel werkt heel Twente hier aan mee, en het plan is om de aanpak landelijk uit te rollen.


Veen, E. van der (2016). In Blauw. Politievakblad. Jrg. 12, nr. 1, p. 44-47.