Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Geweld achter de voordeur bij leden van 1%motorclubs

27-11-2015

Artikel over huiselijk geweld bij gezinnen waarvan de man lid is van een 1%motorclub.

1%mc’s is een geuzennaam voor die motorclubs die buiten de wet opereren. De uitdrukking is ontstaan nadat een bestuurder van de America Motorcyclist Association zou hebben gezegd dat 99% van de motorrijders nette mensen zijn. Die vermeende uitspraak is een eigen leven gaan leiden.

Over het leven van vrouwen en gezinnen van de leden van 1%mc’s is weinig bekend. De praktijk leert echter dat geweld in huiselijke kring niet hoeft voort te komen uit het lidmaatschap, maar dat het de aanpak van geweld achter de voordeur wel beduidend moeilijker kan maken. Zo wordt na huiselijk geweld gedreigd met represailles door andere leden van de motorclub wanneer aangifte wordt gedaan.

Medewerkers van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG) en van Kompaan en de Bocht, dat gespecialiseerd is in de opvang van slachtoffers van eergerelateerd geweld, komen onder meer aan het woord.


Janssen, J. (2015). Geweld achter de voordeur bij leden van 1%motorclubs. In Tijdschrift voor de Politie 77 (8), p. 34-38.