Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Het paard achter de wagen (artikel)

13-09-2016

Generalisten, specialisten en selectie in de veiligheidszorg

Het begrip triage

De auteur beschrijft de geschiedenis en de grondlegger van de triage. Bij triage gaat het erom om op basis van een inschatting van de casuïstiek en de aanwezige mogelijkheden voor de behandeling tot een selectie te komen: wie krijgt welke behandeling en wanneer.

De term wordt inmiddels ook gebruikt in de veiligheidszorg. De vraag is dan: in welke mate is er bij de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties specialistische kennis nodig en in welke fase moet daarvan gebruikgemaakt worden?

Specialistische kennis

Specialistische kennis bij de aanpak van geweld is volgens de auteur om twee redenen noodzakelijk:

  1. Ten eerste vanwege de complexiteit van de casuïstiek. Het is bijvoorbeeld een groot verschil of het om huiselijk of om eergerelateerd geweld gaat.
  2. Ten tweede zijn de middelen beperkt, zowel bij de politie als in de veiligheidszorg zoals de opvanginstellingen. De intramurale capaciteit is afgenomen. Dit maakt het noodzakelijk om de intramurale opvang te reserveren voor gevallen waar dat nodig is en andere hulpvragen aan de poort door te verwijzen naar andere vormen van hulp. Dit vraagt om specialistische kennis.

Generalisten en specialisten

Generalisten en specialisten vullen elkaar aan, ook bij de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. De positie van de specialist is onder druk komen te staan. Voor triage, aanpak op maat en begrip van achtergronden is specialistische kennis echter onontbeerlijk.

Lees het hele artikel

externe linkHet paard achter de wagen (Tijdschrift voor de Politie, jrg. 78, 2016).


Janssen, J. Het paard achter de wagen. Generalisten, specialisten en selectie in de veiligheidszorg. Tijdschrift voor de politie jrg. 78, nr. 5/16, p. 20-23.