Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Huiselijk geweld: Zelfs thuis niet veilig (artikel)

12-08-2014

Terugblik op de aanpak van huiselijk geweld door de politie en de borging van de activiteiten van het Landelijk Programma Huiselijk Geweld.

Het bewustzijn rond huiselijk geweld is in de laatste 10 jaar sterk toegenomen. De aanpak van de politie is verbeterd. Ondanks dat het Landelijk Programma Huiselijk Geweld stopt, blijft het onderwerp op de agenda staan.

In 2003 is het programma huiselijk geweld van de politie begonnen. In 2004 en 2005 kregen alle politiemedewerkers een verplichte eendaagse training, de accenthouders en regionale coördinatoren een vierdaagse training. Incidenten werden vanaf die tijd onder een speciale projectcode geregistreerd en geteld.
De invoering van de Wet Tijdelijk Huisverbod in 2009 was ook een belangrijke stap in de bestrijding van huiselijk geweld. Ook de vele overheidscampagnes en de steunpunten huiselijk geweld droegen bij aan een veranderend beeld en aanpak van huiselijk geweld.

Er is een duidelijker beeld ontstaan over wat huiselijk geweld is, niet alleen fysiek geweld en misbruik, maar ook de stelselmatige aantasting van de persoonlijke integriteit.
De aanpak van huiselijk geweld vraagt om een structurele benadering omdat men te maken krijgt met complexe gezinsverhoudingen, verslaving, loyaliteit en psychische problemen. Het vraagt om samenwerking met de ketenpartners en er lopen daarom ook pilots in de Veiligheidshuizen om deze aanpak vorm te geven.

Borging

De ontwikkelingen en cijfers rond huislijk geweld worden verder gemonitord en als daarvoor aanleiding is landelijk geagendeerd. De Politieacademie moet middels de opleidingen de expertise op het gebied van huiselijk geweld vasthouden. In de nieuwe eenheden moet de infrastructuur behouden blijven en moeten de coördinatoren huiselijk geweld opnieuw een plek krijgen.
De aanpak van kindermishandeling is nog in ontwikkeling.


Kaasjager, J. (2014). Huiselijk geweld: Zelfs thuis niet veilig. Blauw. Politievakblad. 10(7), 40-43.