Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ketenaanpak moet kinderuitbuiting terugdringen (artikel)

10-04-2015

Het landelijk programma ‘Aanpak uitbuiting (Roma) kinderen’ wil kinderen beschermen tegen exploitatie. Ervaringen in Ede.

In 2011 startte het landelijk programma ‘Aanpak uitbuiting (Roma) kinderen’ (Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid en Justitie). De drijfveer achter dit programma is om kinderen – ongeacht hun herkomst – te beschermen en te behoeden voor exploitatie. Een familiegerichte ketenaanpak, waarbij partners nauw samenwerken onder regie van de gemeente en met nadruk op handhaven, ontmoedigen en barrières opwerpen, vormt de kern van het programma.

Proeftuinen

Ede, Lelystad, Nieuwegein en Veldhoven experimenteerden in proeftuinen met deze aanpak. Het CCV verspreidt de opgedane kennis en ervaringen.

Ervaringen in Ede

Dit artikel gaat in op de ervaringen in Ede. Ook daar is er een veelheid aan problemen die binnen de Roma-gezinnen heersen. Deze kunnen grote impact hebben op de ontwikkeling van kinderen. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen die van school worden gehouden, ingezet worden voor criminele activiteiten zoals winkeldiefstal, met 14 jaar uitgehuwelijkt worden en vervolgens, zo is het vermoeden, de betaalde bruidsschat terug moeten verdienen.

Ketenaanpak

Een brede ketenaanpak waarbij het strafrecht wordt ingezet als breekijzer, kan helpen om uitbuiting van kinderen aan te pakken. Daarnaast draait de aanpak om samenwerking met verschillende partners als de gemeente, Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming en stichting Nidos.

Lees het volledige artikel

externe link Ketenaanpak moet kinderuitbuiting terugdringen (via ccv-secondant.nl)