Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kijk bij slachtoffers van huiselijk geweld niet alleen naar hun zelfredzaamheid (artikel)

28-05-2018

Artikel over de bepaling van de mate van zelfredzaamheid bij slachtoffers van huiselijk geweld bij het zoeken naar passende zorg.

Crisisopvang is een van de mogelijkheden om slachtoffers te beschermen tegen ernstig huiselijk geweld. Daarbij wordt gekeken naar de zelfredzaamheid van cliƫnten. Vanuit de praktijk worden twijfels geuit of dat wel voldoende is om goede zorg te leveren.

In stresssituaties wordt de redzaamheid en het daarbij behorende denk- en doenvermogen ernstig op de proef gesteld. Slachtoffers van fysieke en emotionele mishandeling ervaren bij uitstek een acute en stressvolle situatie. Daarom is het de vraag of voor slachtoffers van ernstig partnergeweld wel een juiste inschatting te maken is van wat minimaal noodzakelijk is aan zorg op basis van zelfredzaamheid.

De auteurs zijn werkzaam bij het Department of Psychology, Education & Child Studies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Lees het hele artikel

externe linkKijk bij slachtoffers van huiselijk geweld niet alleen naar hun zelfredzaamheid- (via socialevraagstukken.nl)


Frank C. P. van der, Horst, F.C.P., Jongerling, J., Prinzie, P. en Kok, R. (2018). Kijk bij slachtoffers van huiselijk geweld niet alleen naar hun zelfredzaamheid. In: Sociale Vraagstukken, online editie.