Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kind Magazine: 25 jaar VN Kinderrechtenverdrag

15-11-2014

Magazine over het VN-kinderrechtenverdrag dat 25 jaar bestaat. Dit verdrag is ook voor Nederlandse kinderen van groot belang. Tienduizenden Nederlandse kinderen groeien op in situaties die hun veiligheid of ontwikkeling bedreigen. Het kinderrechtenverdrag biedt hen bescherming en benoemt de verantwoordelijkheden van de overheid.

Uit de inhoud

  • Prinses Mabel van Oranje over kindhuwelijken en de door haar opgerichte beweging Girls Not Brides.
  • Stress in de hersenen. Verwaarlozing of mishandeling laten sporen achter in de hersenen. Als een kind opgroeit in zeer stressvolle omstandigheden, dan heeft dat invloed op de ontwikkeling van de hersenen. Herstel is moeilijk maar mogelijk.

Daarnaast ervaringsverhalen van mensen die zijn opgegroeid in moeilijke omstandigheden, waaronder armoede en (v)echtscheiding, steeds gerelateerd aan een artikel uit het Verdrag van de rechten van het Kind.

Kind Magazine is uitgegeven door Augeo en verscheen als bijlage bij De Volkskrant op 15 november 2014. Unicef Nederland adviseerde de redactie.

Naar het tijdschrift

externe linkKind magazine (via Augeo.nl)