Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kindermishandeling en de meldcode (artikel)

07-11-2014

Signalering van kindermishandeling door huisartsen van cruciaal belang.

Kindermishandeling is een veelvoorkomend probleem. De signalering door in het bijzonder huisartsen is van cruciaal belang voor het aanpakken van dit probleem. Na de eerste signalering biedt de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de KNMG een handvat voor de beslissing omtrent al dan niet melden. Dit artikel geeft een nadere toelichting op de stappen van de meldcode en de recente jurisprudentie op het gebied van medisch beroepsgeheim en kindermishandeling. De nadruk ligt daarbij op fysieke kindermishandeling.
externe linkHuisarts en Wetenschap, oktober 2014


Duijst W, Pleumeekers HJCM. (2014). Kindermishandeling en de meldcode. Huisarts en Wetenschap, 57(10),542-545.