Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Knokken voor kwetsbare jongeren (artikel)

25-08-2016

Interview met een vertrouwenspersoon bij het AKJ in Utrecht over zijn werk na de transitie.

Het AKJ is een organisatie van ruim 70 onafhankelijke vertrouwenspersonen die zich inzetten voor cliënten in de jeugdhulp. De naam stond vroeger voor Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg. In 2015 is de naam vanwege de transitie veranderd in AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

In dit interview gaat de vertrouwenspersoon in op zijn werk, de signalen en de doelgroepen waarmee hij te maken krijgt en de samenwerking met lvb-instellingen, jeugd-ggz en de gemeentelijke jeugd- en wijkteams. Ook wordt ingegaan op het type klachten, verandering van het werk na de transitie en de voordelen van een jeugdbeschermingstafel waarin de Raad van de Kinderbescherming, hulpverleners, ouders en jongeren samenkomen. Ten slotte volgen aanbevelingen voor gecertificeerde instellingen.

Lees het interview

externe linkKnokken voor kwetsbare jongeren (via nieuwejeugdbescherming.nl)

Ewijk, L. van (2016). Knokken voor kwetsbare jongeren. Webartikel op nieuwejeugdbescherming.nl (augustus 2016) (Serie Werk in uitvoering).