Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Mannen die klappen oplopen

28-05-2015

Reportage van De Volkskrant over mannelijke slachtoffers van partnergeweld.

Voor mishandelde vrouwen is er begrip, beleid, aandacht en opvang. Maar voor mannen die thuis klappen oplopen is dat allemaal nog lang niet vanzelfsprekend.

Volgens onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum en de universiteit van Tilburg uit 2010 worden er ieder jaar 80 duizend mannen ernstig mishandeld. In de helft van de gevallen door hun eigen partner.
In Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht hebben organisaties tegen huiselijk geweld ieder een opvanghuis met tien kamers, alleen bestemd voor ernstig mishandelde mannen.

In dit artikel doen twee mannen hun verhaal. Na ernstig lichamelijk en psychisch geweld door hun toenmalige vrouw kwamen zij terecht in de mannenopvang. Ook komen medewerkers van de man-nenopvang aan het woord over deze groep slachtoffers.

externe link Mannen die klappen oplopen (via devolkskrant.nl)
Voor het volledige artikel is inloggen nodig.


Pol, M.C. (2015). Mannen die klappen oplopen. Reportage. In De Volkskrant, 23 mei 2015.