Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Sociale wijkteams: ga de meldcode gebruiken! (Artikel)

14-04-2015

Verslag van een kenniscafé van Movisie op 16 maart 2015.

Wat betekent de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de sociale wijkteams? En welke meldcode moet een sociaal wijkteam gebruiken? Op deze vragen werd ingegaan tijdens de bijeenkomst.

Er is een basismodel meldcode met vijf stappen, maar elke organisatie heeft het basismodel aangepast aan de eigen situatie. Dit wordt ook aanbevolen aan sociale wijkteams. Een andere mogelijkheid is, dat sociale wijkteams aansluiten bij een meldcode van een van de instellingen die in het wijkteam zitten.

Het artikel gaat daarnaast in op de vraag wat een melding is, wat een kindcheck is, en hoe de stappen van de meldcode toe te passen zijn door sociale wijkteams.

Lees het hele artikel

externe linkSociale wijkteams: ga de meldcode gebruiken! (via movisie.nl)


Beek, I. van (2015). Sociale wijkteams: ga de meldcode gebruiken! In Movisies, relatieblad voor het sociaal domein, april 2015, nr. 23, 18-19.