Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

TKM: tijdschrift voor kindermishandeling: ervaringsverhalen

05-01-2015

Kinderrechten en ervaringsverhalen

Zes kinderen en ouders vertellen over hun ervaringen met kindermishandeling. Ook zijn in dit nummer opgenomen: een Checklist preventie kindermishandeling voor gemeenten en een bespreking van het Kinderrechtenverdrag.

Links

externe linkTijdschrift voor kindermishandeling en huiselijk geweld