Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

TKM:tijdschrift voor kindermishandeling:inzicht in ouderschap

13-10-2014

Geweld van kinderen tegen hun ouders is een relatief onbekend verschijnsel in Nederland. Verkennend onderzoek van TNO en Movisie schetst een schrijnend en omvangrijk probleem. ‘Dat agressie bij kinderen voortkomt uit kindermishandeling of pedagogische onmacht van de ouders, is een misvatting.’

Onderzoeksters Annemiek Goes (Movisie) en Remy Vink (TNO) deden (met steun van Stichting Kinderpostzegels Nederland) onderzoek naar aard en omvang van oudermishandeling in Nederland. Het kan daarbij gaan om ernstig en structureel psychisch, fysiek en seksueel geweld van kinderen tegen hun ouders, en om financiële uitbuiting en terreur. De onderzoeksters stuitten op schokkende cijfers.
Zo zegt 11 % tot 20 % van de ouders in de VS slachtoffer te zijn geweest van fysiek geweld door hun eigen kind(eren). De Nederlandse SHG krijgen jaarlijks ten minste 2.000 meldingen van oudermishandeling binnen. In 2011 werd naar schatting 11 % van de huisverboden opgelegd aan jongeren van 18 tot 23 jaar.
‘Ouders die melding of aangifte doen staat het water flink aan de lippen. Alleen al in de politieregistratie van 2012 telden we 9.500 incidenten waarbij sprake was van geweld tegen eigen ouders. Het werkelijke aantal slachtoffers moet veel hoger zijn.’ ‘Een SHG stelde vast dat dit het op een na grootste probleem binnen huiselijk geweld aan het worden is, na ex-partnergeweld.’

Andere onderwerpen:

• Intergenerationele overdracht van geweld: Belast verleden maakt liefdevol opvoeden moeilijk.
• ‘We laten gezinnen in de steek.’ Interview met Nine Kooiman, Tweede Kamerlid (SP) en hulpverlener.
• De hulpverlener die het verschil maakt
• Zelf mishandeld en nu moeder
• Onderzoek naar de ouderschapsvaardigheden: wat maakt ouders krachtige ouders?
• Cliëntenfeedback: AMK vraagt ouders om hun mening.
• Tips om je zorgen met ouders te bespreken.
• Vragenlijsten Stevig ouderschap aangepast.

externe linkTKM: Tijdschrift voor kindermishandeling: inzicht in ouderschap