Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Cognitief-gedragstherapeutisch programma's voor seksueel gewelddadige terbeschikkinggestelden

27-11-2015

Literatuuronderzoek naar onderbouwing en beschrijving van programma’s voor ter beschikking gestelde kindermisbruikers en verkrachters.

Dit artikel bevat allereerst een samenvatting van psychologische risicofactoren bij plegers van seksueel geweld. Daarna volgt een overzicht van onderzoek naar de resultaten van cognitief-gedragstherapeutisch programma’s. Ten slotte volgen aanbevelingen voor de ontwikkeling van een Nederlands programma.

De onderzoekers concluderen dat de effecten van deze programma’s voor seksueel-geweldplegers wat betreft het recidive-risico variëren van beperkt tot nihil. De beperkte effectiviteit kan onder meer te maken hebben met het feit dat deze programma’s niet expliciet gericht zijn op het verminderen of verdwijnen van deviante seksuele oriëntatie. De onderzoekers pleiten voor een landelijk cognitief-gedragstherapeutisch programma voor seksueel gewelddadige terbeschikkinggestelden, en doen daarvoor een aantal aanbevelingen.


Hornsveld, R.H.J., Kanters, Th., Gijs, L., Kraaimaat, F.W., Wal, L. van der, Marle, H.J.C. van (2015). Waaraan moet een cognitief-gedragstherapeutisch programma voor seksueel gewelddadige terbeschikkinggestelden voldoen? Literatuuronderzoek. In Tijdschrift voor Seksuologie 39 (3), p. 85-96..