Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Werkinstructie bij acuut kindermisbruik (artikel)

04-02-2016

Artikel over forensisch-medisch onderzoek bij seksueel misbruik van kinderen.

De bewijsvoering rond seksueel kindermisbruik vraagt specialistisch forensisch-medisch onderzoek. Letselonderzoek bij jonge seksueel misbruikte kinderen vraagt om specifieke kennis van de anatomie op die leeftijd. Daarom wordt dat onderzoek in acute zedenzaken bij kinderen tot en met 12 jaar uitgevoerd door forensisch artsen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Dit in aanwezigheid van een zedenrechercheur en de forensische opsporing. Dit is vastgelegd in een nieuwe werkinstructie, op initiatief van de politie.
De nieuwe werkinstructie maakt deel uit van de Werkinstructie Zeden.

Protocol kindermishandeling

Hierna volgt een vergelijkbaar protocol voor ernstige, complexe gevallen van kindermishandeling, zoals kinderen met botbreuken en met toegebracht hersenletsel.


Kurpershoek, J. (2016). Werkinstructie bij acuut kindermisbruik. In Blauw. Politievakblad. Jrg. 12, nr. 1, p. 40-43.