Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Wegwijzer huiselijk geweld en beroepsgeheim

Uitwisseling van informatie tussen de professionals van de verschillende beroepsgroepen vereenvoudigen.

Ter ondersteuning van professionals die in hun beroepsuitoefening worden geconfronteerd met huiselijk geweld heeft het ministerie van Justitie in 2007 instrumenten ontwikkeld en beschikbaar gesteld.
Deze instrumenten zijn:

  • Een schriftelijke Wegwijzer huiselijk geweld en beroepsgeheim ‘Horen, Zien en Zwijgplicht’;
  • Een digitale Wegwijzer Huiselijk Geweld en Beroepsgeheim;
  • Een Modelconvenant gegevensuitwisseling aanpak huiselijk geweld, voorzien van een toelichting.

Het doel hiervan is de uitwisseling van informatie tussen de professionals van de verschillende beroepsgroepen door de aanwezigheid van de instrumenten te vereenvoudigen.
De schriftelijke wegwijzer bevat veel informatie en adviezen over de mogelijkheden van gegevensuitwisseling bij huiselijk geweld.
Ook komen enkele professionals, zoals een jurist, een directeur Bureau Jeugdzorg en een politiechef, aan het woord over de manier waarop zij omgaan met privacy/beroepsgeheim en gegevensuitwisseling.

De digitale wegwijzer maakt, per beroepsgroep, in een aantal stappen inzichtelijk onder welke voorwaarden er informatie met andere professionals gedeeld mag worden.
De stappen staan beschreven in afzonderlijke pagina’s. Na het doorlopen van enkele vragen volgt een advies.
Het modelconvenant met de bijhorende toelichting kan door gemeenten en binnen de aanpak van huiselijk geweld participerende organisaties gebruikt worden bij de ontwikkeling van een voor die betreffende regio geldend privacyconvenant/convenant gegevensuitwisseling.

Naar