Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Docudrame om huiselijk geweld bespraakbaar te maken onder allochtonen

Als ik haar was

Als ik haar was is een film over huiselijk geweld in allochtone kring. De film, waarvan zowel een Turkse als een Marokkaanse versie is gemaakt, werd uitgebracht door Stichting Kezban. 'Als ik háár was.....' heeft de vorm van een docudrama en is een middel om het onderwerp geweld bespreekbaar te maken.

Met de spraakmakende films wil Kezban het taboe rondom huiselijk geweld in allochtone kring doorbreken. De films, getiteld 'Als ik háár was.....' hebben de vorm van een docudrama en zijn een middel om het onderwerp geweld bespreekbaar te maken. Ze zijn bestemd voor allochtone vrouwen en mannen en voor hun familieleden. Maar ook voor hulpverleners en anderen die te maken hebben met deze problematiek. Stichting Kezban werkt nauw samen met TransAct om de films te introduceren en er voor te zorgen dat ze goed gebruikt gaan worden. Daarvoor is een handleiding gemaakt, die gelijk met film verkrijgbaar is. Een onderdeel van de voorlichtingscampagne is het trainen van voorlichters. In de handleiding zal ook speciale aandacht besteed worden aan voorlichtingssessies met mannen en gemengde groepen.

Het scenario van de films is tot stand gekomen na diepgaande research in Turkse en Marokkaanse kringen in Nederland en werd begeleid door een commissie van deskundigen. De Turkse en de Marokkaanse film zijn in het Nederlands ondertiteld en hebben een lengte van zo'n veertig minuten. De Marokkaanse film is ook verkrijgbaar met een voice-over in het Berbers. Voor specifiek gebruik in inburgeringscursussen wordt tevens een geheel Nederlands gesproken versie gemaakt.

In de film is sprake van twee lijnen. De eerste lijn volgt een vrouw die, pas getrouwd, vanuit het thuisland vertrekt om bij haar man in Nederland te gaan wonen. Vervolgens zien we hoe het huiselijk geweld ontstaat. Door opnamen op locaties in Turkije en Marokko worden de cultuur, de familieverhoudingen en de sfeer herkenbaar in beeld gebracht.

De tweede lijn bestaat uit statements, die de eerste lijn onderbreken. Een aantal statements is bedoeld om de gespeelde situtatie te onderstrepen, zoals interviews met slachtoffers. Anderen (politie, huisarts, psycholoog) geven inzicht in de in Nederland geldende wettelijke bescherming van individuen en in het bestaande vangnet voor slachtoffers van mishandeling.

Stichting Kezban werd in 2001 opgericht naar aanleiding van de dood van de jonge vrouw, Kezban, die op straat voor de ogen van haar twee kinderen door haar ex-man werd vermoord.

Kijk voor meer informatie op de externe linkwebsite van Stichting Kezban:http://www.stichtingkezban.nl/