Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Als ik hem was

Een Turks en Marokkaans docudrama over huiselijk geweld
Stichting Ada Awareness

De box bevat twee dvd’s, een handleiding voor groepsvoorlichtingen, en een boekje met methodische handvatten voor hulpverlening aan mannelijke allochtone daders van huiselijk en eergerelateerd geweld.

Inhoud:

De dvd ‘Als ik hem was…’ toont interviews met mannen die hun vrouwen sloegen. Daarnaast vormt de rode draad het verhaal van een jonge man die wordt gevolgd vanaf zijn arrestatie en verhoor. Zijn vrouw had aangifte tegen hem gedaan. Zijn overpeinzingen in het Huis van Bewaring over zijn jeugd, de boodschappen die hij meekreeg over hoe hij zich als man moest gedragen. Verwarring, woede, angst en berouw wisselen elkaar af, maar zijn vrouw krijgt hij er niet mee terug.
Er is een Turkse en een Marokkaanse versie.
De extra dvd ‘Zij is mijn eer…’ toont een interview met een Turkse man na uithuwelijking naar Nederland komt, die zijn afhankelijkheid als vernederend ervaart, geweld gebruikt en wordt veroordeeld. Hij is nu vrij, maar voelt zich verstoten.

Doel:

‘Als ik hem was…’ is gemaakt om ingezet te worden bij het bespreekbaar maken van huiselijk en eergerelateerd geweld in Turkse en Marokkaanse gemeenschappen. De handleiding biedt ondersteuning en suggesties voor voorlichters. Met de films en het boekje met methodische handvatten dienen hulpverleners een beter inzicht in de belevingswereld van daders van allochtone komaf te krijgen, om hen goed te begeleiden.

Doelgroep:

  • Turkse en Marokkaanse gemeenschappen
  • hulpverleners, voorlichters

Bestel deze DVD via stichting@ada-awareness.nl